Feeds:
Wpisy
Komentarze

Rzeczywistość wirtualna, second life i cybernetyka. Bio-art, cyberkultura i sztuczna inteligencja. Dla niektórych ciekawostka, dla zapaleńców – pasja. Do tej drugiej kategorii z pewnością zaliczyć można doktora Michała Ostrowickiego.

Ostrowiecki na prośbę członków Koła Naukowego Instytutu Historii Sztuki UJ wygłosił wykład na temat kondycji człowieka ponowoczesnego, który swoje życie coraz ściślej wiąże z przestrzenią wirtualną. Tytuł wykładu: „Od pędzla i marmuru do kamery i procesora” przedstawia główną tezę spotkania. Procesy industrializacyjne, technologizacyjne oraz komputeryzacyjne obejmujące wiele dziedzin współczesnego życia nie ominęły także sfery sztuki, która dąży do stworzenia innowacyjnych, często kontrowersyjnych projektów wykorzystujących nieużywane dotąd surowce oraz elementy.

Współczesne oblicze sztuki pociąga za sobą konieczność ponownego zdefiniowania pojęć takich jak estetyka czy etyka, gdyż ich dotychczasowe wyznaczniki okazują się być zbyt wąskie dla nowopowstałych projektów. Bo co można myśleć o dziele Eduardo Kaca, który wszczepił ludzki gen do kwiatu begonii? Jak traktować pocałunek, którego fizycznie się nie czuje, jednak dzięki technice symultanicznego nakładania obrazów odbiorcy i nadawcy – widzi na monitorze? Do czego w swoich fantastycznych wizjach jest w stanie posunąć się Masaki Fujihata, twórca tzw. obrazów łączonych? W jaki wreszcie sposób oceniać działanie mediów, które oddziałują na nas silniej, niż żywe osoby czy realnie istniejące przedmioty?

Na te oraz szereg innych pytań nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a wykład doktora Ostrowieckiego był jedynie bodźcem, dzięki któremu zgromadzeni słuchacze mogli zastanowić się nad przyszłością rzeczywistości wirtualnej oraz skutków działań z nią związanych.

Wkraczanie na głębokie wody sztuki wirtualnej niesie ze sobą niewyobrażalny potencjał artystyczny, jednak odpowiedzialność, która się z tymi działaniami wiąże, także niepomiernie wzrasta. Dyskusja, która odbyła się po zakończeniu przez doktora Ostrowieckiego prezentacji, w dużej mierze dotyczyła owych niebezpieczeństw, z jakimi związane są nowe wymiary sztuki. Sam prowadzący z entuzjazmem odnosił się do nowinek technologicznych, jednak świadomy nieuchronności cybernetycznego postępu oraz płynących z tego faktu zagrożeń, nie przyjmował ich istnienia bezkrytycznie.

Link do artykułu

Reklamy

Z żalem zawiadamiamy, że wykład dr Anny Nacher „Locative media art – między panoptikonem a taktykami oporu” został przeniesiony na termin kwietniowy z powodów służbowych.  Wszelkie informacje odnośnie spotkania zostaną podane w odpowiednim czasie. Zapraszamy serdecznie!

Każde spotkanie z cyklu Electronica magistra nostra jest niepowtarzalne i ma własną, oryginalną atmosferę. Raz uczestnicy spotkań są ogłuszani niepokojącym wyciem, a artyści odmawiają dyskusji; innym razem, w atmosferze absurdu, ścisku, zamieszania, kolęd i świeczek zapoznają się z przewrotną twórczością Normana Leto. Wiosenna edycja Electronica magistra nostra upłynęła w atmosferze skupienia i eksploracji tematu nieobecnego w Instytucie Historii Sztuki, jakim jest sztuka elektroniczna. Profesor Michał Ostrowicki przeprowadził trudne dzieło elektrowstrząsu: tak oto, z epoki pędzla i marmuru znaleźliśmy się w czasach kamery i procesora. Jak się okazało, w historii sztuki przyjemne są nie tylko podróże w przeszłość, ale i w przyszłość. Serdecznie dziękujemy profesorowi Ostrowickiemu za wysiłek i entuzjazm, a uczestnikom – za cierpliwość, zainteresowanie i udział w dyskusji. Zapraszamy na kolejne spotkania!

Electronica magistra nostra zaprasza na wykład  dr hab. Michała Ostrowickiego pt. „Od pędzla i marmuru do kamery i procesora – sztuka elektroniczna”.

Rozpiętość zagadnień, które zostaną poruszone w jego trakcie sytuuje się między teorią sztuki, historią sztuki nowych mediów a alternatywnym funkcjonowaniem człowieka w rzeczywistości elektronicznej. Spotkanie odbędzie się 10 marca w IHS UJ przy ul. Grodzkiej 53, w sali nr 40, o godzinie 19.30. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. Spotkanie poprowadzi Jakub Lackorzyński.  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dr hab. Michał Ostrowicki jest pracownikiem w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje także z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. W zakres swoich zainteresowań włącza sztukę współczesną, zwłaszcza sztukę elektroniczną, cyberkulturę, środowisko elektroniczne i zachodzące w nim zjawiska oraz role estetyki w rozumieniu teorii sztuki. Jest niezwykle aktywnym działaczem w polskiej społeczności Second Life, współtwórcą pierwszej w Polsce uczelni w Second Life – Academii Electronica, w której wykłada od 3 lat jako Sidey Myoo.

Zachęcamy do zwiedzenia strony Academii oraz Sida:

http://www.ostrowicki.art.pl/

http://www.academia-electronica.net/

(tekst: Kuba Lackorzyński)

Gorączka świąteczna minęła, noworoczne niedyspozycje zostały już zaleczone, tymczasem o spotkaniu z Normanem Leto na blogu ani widu, ani słychu… wbrew temu, co można by na ten temat sądzić, organizatorzy projektu uspokajają: spotkanie z Normanem Leto odbyło się, pomimo ciężkiej rywalizacji z Instytutową wigilijką, której uczestnicy podstępnie zabrali nam salę 39… Oto czym kończą się religijne manifestacje w instytucjach publicznych! Projekt Electronica magistra nostra potrafi jednak i takie sytuacje wyzyskać, równie podstępnie podkradając organizatorom wigilijki sprzęt nagłaśniający… W tej oto romantycznej scenerii, wśród świątecznego lamentowania i opłatkowego chaosu spod znaku karpia, niestrudzeni organizatorzy projektu zaprezentowali zgłodniałej publice najnowszą wersję filmu Normana Leto „Buttes Monteaux”.

Cóż można na ten temat jeszcze napisać? Należy zapewne pogratulować Normanowi jego dużej świadomości w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii we własnej działalności artystycznej, co plasuje go z pewnością na specjalnej pozycji w środowisku artystycznym Krakowa. „Buttes Monteaux” jest dziełem z pogranicza sztuk – malarstwa, rzeźby, animacji, ale także i literatury. Wśród publiki pojawiło się nawet stwierdzenie, że film Normana można uznać za dzieło liberatury.

Dla Normana Leto jego dzieła, powstałe w przestrzeni elektronicznej, są tak samo wartościowe co prace istniejące w przestrzeni fizycznej. Co więcej, jak sam podkreślał artysta, bywają też dużo „poręczniejsze”. Jego dzieła nie są bowiem uzależnione od fizycznych ograniczeń – mogą mieć dowolną skalę i kształt, mieszcząc się zarazem w torbie podróżnej (jako, że są zapisane na płycie:).

Ta duża technologiczna świadomość jest zapewne rezultatem wieloletniej fascynacji technologią, jaką od dzieciństwa przejawiał Norman (np. grając w gry komputerowe). Immersyjne „bycie w” przestrzeni elektronicznej  jest niewątpliwie ważnym składnikiem doświadczenia życiowego artysty, co sprawia, że wykorzystanie dobrodziejstw techniki stało się oczywistym elementem jego artystycznej wypowiedzi. Z czym przystajesz, taki się stajesz… hasło to jest jak najbardziej projektowi bliskie, i właśnie takie refleksje na Instytucie Historii Sztuki są pożądane. Dlatego z żalem należy stwierdzić, że spotkanie z Normanem było ostatnim projektowym wydarzeniem w semestrze zimowym… Jednak zamiast ronić łzy, spójrzmy dziarsko w przyszłość:

Wraz z rozpoczęciem II semestru, porą już posesyjną i z nowymi siłami, ruszymy z kolejną falą odsłon projektu Electronica magistra nostra.

Kolejne spotkania zapowiadają się bardzo ciekawie. Do Instytutu Historii Sztuki zaprosimy tym razem wykładowców z Instytutu Filozofii i Sztuk Audiowizualnych, którzy pomogą nam zagłębić się w tematykę sztuki powiązanej z nowoczesnymi technologiami, która jest jednym z kluczowych problemów dzisiejszej kultury. W ramach edycji wiosennej planujemy sześć spotkań, które odbywać się będą od marca do maja 2010 r. Dokładne informacje o wykładach, ich tematy oraz terminy pojawią się oczywiście na niniejszym blogu, będą także podawane systematycznie przed każdym wykładem.

W semestrze wiosennym w ramach projektu wykłady poprowadzą:

Jan Argasiński, absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz student filozofii na Instytucie Filozofii UJ. Jego specjalnością jest m.in. tematyka demosceny.

dr Anna Nacher,  publicystka,  asystentka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, studiach genderowych, antropologii audiowizualności, nowych zjawiskach w kulturze współczesnej, przemianach związanych z procesami globalizacyjnymi. Bada przemiany dyskursu przestrzeni w mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, locative media) oraz praktyki dyskursywne Internetu drugiej generacji (folksonomia i architektura informacji).

dr Michał Ostrowicki, samodzielny pracownik naukowy w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UJ, współpracujący z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się estetyką w rozumieniu teorii sztuki. Interesuje się sztuką współczesną, szczególnie sztuką elektroniczną, cyberkulturą oraz środowiskiem elektronicznym i zachodzącymi w nim zjawiskami. Jest czynnie zaangażowany w działalność Academia Electronica, pierwszej polskiej uczelni prowadzonej w programie Second Life, gdzie występuje jako Sidney Myoo. Dr Ostrowicki przeprowadzi w Instytucie Historii Sztuki dwa wykłady.

prof. Ryszard W. Kluszczyński, kierownik Pracowni Mediów w Zakładzie Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłada na kulturoznawstwie, historii sztuki i studiach europejskich problematykę społeczeństwa informacyjnego, cyberkultury, sztuki (multi)mediów. Zajmuje się zagadnieniami współczesnej teorii sztuki oraz sztuką alternatywną (awangardą).

Joanna Walewska, doktorantka w Instytucie Filozofii UJ i Instytucie Sztuk Audiowizualnych. Jej zainteresowania to przede wszystkim archeologia nowych mediów, rzeczywistość wirtualna, Internet i telewizja.

Na koniec organizatorzy chcą serdecznie podziękować Fundacji Wschód Sztuki za udostępnienie filmu Normana Leto, dzięki czemu projekcja „Buttes Monteaux” była możliwa. Jednocześnie przypominamy, że projekcja „8 BIT” Marcina Ramockiego oraz „Buttes Monteaux” jest częścią działalności Fundacji w Instytucie Historii Sztuki i jest realizowana w  ramach projektu „Video Now”.

Tekst: Maria Norkowska i Karolina Plinta.

„Największym konceptualistą XX wieku był Adolf Hitler” Norman Leto z wyraźną satysfakcją wypowiada to prowokacyjne zdanie czekając wyzywająco na twój sprzeciw. Pada następne: „Maluje obrazy tylko po to żeby przenieść je do rzeczywistości wirtualnej”. Brzmi dość obłudnie jak na kogoś, kogo malarstwo pojawia się wciąż na scenie młodej sztuki polskiej. I ostatnie: „Zacznijmy od od rozpierdolenia – za przeproszeniem, ale to bardzo twarda rzecz – kultu nazwiska. Takie jest moje zdanie. Wprowadzić szum, podmieniać nazwiska, bawić się w wywiadach, jak dziecko”

Korci Cię żeby zapytać: kim jest Norman Leto? Znalezionym w wyszukiwarce google nazwiskiem, dobrze zapowiadającym się młodym artystą, zbuntowanym prowokatorem śmiejącym się szyderczo w twarz rzeczywistości naokoło? „Tak zwana rzeczywistość jest przereklamowana. Żyjemy w nudnych czasach. Chciałbym już nie czekać i uciec gdzieś indziej, dalej” Czy nie słyszałeś już tego kiedyś? „Wszystko sprowadza się do tworzenia jakiejś alternatywy?” Jakiej? Matematycznej symulacji świata wygenerowanej na domowym PC? A co jak wkradnie się błąd? Kiedy zaczniemy zastanawiać się nad negatywnymi skutkami tej nadmiernej wolności w kreowaniu nowych światów? Czy nie denerwuje Cię ilość padających w tym krótkim tekście pytań?


Instytut Historii Sztuki UJ Grodzka 53

Sala nr 39

Środa 16 grudnia 2009 18:00

kurator: Piotr Sikora

No i po „uderzeniu”. Co tu dużo mówić – rzeczywiście, noisu i glitchu było tego wieczora wiele, a już szczególnie dużo, gdy głośniki zaczęły śpiewać łabędzio… Na szczęście widzowie nie urządzili na znak protestu masowego exodusu, chcieli go urządzić za to artyści – na co oczywiście projekt nie mógł pozwolić. Rezultaty? Lorenzo Medici, widoczny na zdjęciu, zasępił się jeszcze bardziej niż zwykle; w kącie cierpiał cicho ożywiony Adam M. Zebranie, które odbywało się w sali obok, niewątpliwie zostało przerwane; pan woźny był wściekły jak zwykle. Ogłuszeni widzowie wyszli zapewne z uczuciem pustki w głowie, wywołanej brzęczeniem w uszach. I taki miał być chyba artystyczny zamysł Pułki i Podgórnia, w związku z czym projekt nie skomentuje tych wyczynów. Można najwyżej przytoczyć wypowiedź zza kulis:

„Nie jestem za bardzo w temacie, ale coś było w tym wyciu”

Z pozdrowieniami dla Perfokarty – Electronica magistra nostra.