Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Ryszard Kluszczyński’

Gorączka świąteczna minęła, noworoczne niedyspozycje zostały już zaleczone, tymczasem o spotkaniu z Normanem Leto na blogu ani widu, ani słychu… wbrew temu, co można by na ten temat sądzić, organizatorzy projektu uspokajają: spotkanie z Normanem Leto odbyło się, pomimo ciężkiej rywalizacji z Instytutową wigilijką, której uczestnicy podstępnie zabrali nam salę 39… Oto czym kończą się religijne manifestacje w instytucjach publicznych! Projekt Electronica magistra nostra potrafi jednak i takie sytuacje wyzyskać, równie podstępnie podkradając organizatorom wigilijki sprzęt nagłaśniający… W tej oto romantycznej scenerii, wśród świątecznego lamentowania i opłatkowego chaosu spod znaku karpia, niestrudzeni organizatorzy projektu zaprezentowali zgłodniałej publice najnowszą wersję filmu Normana Leto „Buttes Monteaux”.

Cóż można na ten temat jeszcze napisać? Należy zapewne pogratulować Normanowi jego dużej świadomości w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii we własnej działalności artystycznej, co plasuje go z pewnością na specjalnej pozycji w środowisku artystycznym Krakowa. „Buttes Monteaux” jest dziełem z pogranicza sztuk – malarstwa, rzeźby, animacji, ale także i literatury. Wśród publiki pojawiło się nawet stwierdzenie, że film Normana można uznać za dzieło liberatury.

Dla Normana Leto jego dzieła, powstałe w przestrzeni elektronicznej, są tak samo wartościowe co prace istniejące w przestrzeni fizycznej. Co więcej, jak sam podkreślał artysta, bywają też dużo „poręczniejsze”. Jego dzieła nie są bowiem uzależnione od fizycznych ograniczeń – mogą mieć dowolną skalę i kształt, mieszcząc się zarazem w torbie podróżnej (jako, że są zapisane na płycie:).

Ta duża technologiczna świadomość jest zapewne rezultatem wieloletniej fascynacji technologią, jaką od dzieciństwa przejawiał Norman (np. grając w gry komputerowe). Immersyjne „bycie w” przestrzeni elektronicznej  jest niewątpliwie ważnym składnikiem doświadczenia życiowego artysty, co sprawia, że wykorzystanie dobrodziejstw techniki stało się oczywistym elementem jego artystycznej wypowiedzi. Z czym przystajesz, taki się stajesz… hasło to jest jak najbardziej projektowi bliskie, i właśnie takie refleksje na Instytucie Historii Sztuki są pożądane. Dlatego z żalem należy stwierdzić, że spotkanie z Normanem było ostatnim projektowym wydarzeniem w semestrze zimowym… Jednak zamiast ronić łzy, spójrzmy dziarsko w przyszłość:

Wraz z rozpoczęciem II semestru, porą już posesyjną i z nowymi siłami, ruszymy z kolejną falą odsłon projektu Electronica magistra nostra.

Kolejne spotkania zapowiadają się bardzo ciekawie. Do Instytutu Historii Sztuki zaprosimy tym razem wykładowców z Instytutu Filozofii i Sztuk Audiowizualnych, którzy pomogą nam zagłębić się w tematykę sztuki powiązanej z nowoczesnymi technologiami, która jest jednym z kluczowych problemów dzisiejszej kultury. W ramach edycji wiosennej planujemy sześć spotkań, które odbywać się będą od marca do maja 2010 r. Dokładne informacje o wykładach, ich tematy oraz terminy pojawią się oczywiście na niniejszym blogu, będą także podawane systematycznie przed każdym wykładem.

W semestrze wiosennym w ramach projektu wykłady poprowadzą:

Jan Argasiński, absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz student filozofii na Instytucie Filozofii UJ. Jego specjalnością jest m.in. tematyka demosceny.

dr Anna Nacher,  publicystka,  asystentka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, studiach genderowych, antropologii audiowizualności, nowych zjawiskach w kulturze współczesnej, przemianach związanych z procesami globalizacyjnymi. Bada przemiany dyskursu przestrzeni w mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, locative media) oraz praktyki dyskursywne Internetu drugiej generacji (folksonomia i architektura informacji).

dr Michał Ostrowicki, samodzielny pracownik naukowy w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UJ, współpracujący z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się estetyką w rozumieniu teorii sztuki. Interesuje się sztuką współczesną, szczególnie sztuką elektroniczną, cyberkulturą oraz środowiskiem elektronicznym i zachodzącymi w nim zjawiskami. Jest czynnie zaangażowany w działalność Academia Electronica, pierwszej polskiej uczelni prowadzonej w programie Second Life, gdzie występuje jako Sidney Myoo. Dr Ostrowicki przeprowadzi w Instytucie Historii Sztuki dwa wykłady.

prof. Ryszard W. Kluszczyński, kierownik Pracowni Mediów w Zakładzie Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłada na kulturoznawstwie, historii sztuki i studiach europejskich problematykę społeczeństwa informacyjnego, cyberkultury, sztuki (multi)mediów. Zajmuje się zagadnieniami współczesnej teorii sztuki oraz sztuką alternatywną (awangardą).

Joanna Walewska, doktorantka w Instytucie Filozofii UJ i Instytucie Sztuk Audiowizualnych. Jej zainteresowania to przede wszystkim archeologia nowych mediów, rzeczywistość wirtualna, Internet i telewizja.

Na koniec organizatorzy chcą serdecznie podziękować Fundacji Wschód Sztuki za udostępnienie filmu Normana Leto, dzięki czemu projekcja „Buttes Monteaux” była możliwa. Jednocześnie przypominamy, że projekcja „8 BIT” Marcina Ramockiego oraz „Buttes Monteaux” jest częścią działalności Fundacji w Instytucie Historii Sztuki i jest realizowana w  ramach projektu „Video Now”.

Tekst: Maria Norkowska i Karolina Plinta.

Reklamy

Read Full Post »

Muza elektryczna 008Tak to czasami bywa, że z góry ustalony plan sypie się u dołu, podkopany niespodziewanym pomysłem… A wiadomo, że pomysły należy łapać w lot, inaczej uciekną i ulecą w siną dal. Tak było i tym razem, kiedy to zwykła kampania reklamowa projektu z nagła przemieniła się akcję performerską z muzą w tle. Cóż można dodać? PR to sztuka.

29 października w godzinach popołudniowych, przy wejściu głównym do Akademii Góniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się performace „Muza elektroniczna”, który był nieoficjalną inauguracją projektu „Electronica magistra nostra”. Głównym celem akcji było rozwieszenie plakatu reklamującego projekt „Electronica magistra nostra” na jednym z cokołów będących podstawą dla realistycznych pomników Jana Raszki przy wejściu. Ponieważ w normalnych warunkach nie jest to możliwe, konieczne było podniesienie tego działania do rangi sztuki.

W tym celu ubrałam się w togę i oplątałam kablami, przybierając postać muzy elektronicznej – połączenia personifikacji natchnienia z cyborgiem, której ciało jest nierozerwalnie związanie z licznymi przewodami elektrycznymi, umożliwiającymi nam codzienny kontakt z wszelkiego rodzaju urządzeniami elektronicznymi, a przez to kontakt z rzeczywistością elektroniczną. Rzeczywistość elektroniczna jest bytem alternatywnym, w którym każdy z nas partycypuje, czy tego chce czy nie.
Jej istnienie należy uznać za fakt dokonany i zacząć ją rozpartywać także pod kątem sztuki.

Przed rozpoczęciem wszelkich działań napisałam kredą na cokole „TO JEST SZTUKA!” dzięki czemu wydarzenie stało się pracą artystyczną, a ja zdobyłam przestrzeń niezbędnej swobody. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nikt ze studentów ani pracwoników AGH nie zakłócił moich działań.

Następnie powiesiłam na cokole plakat reklamujący projekt. Obok niego napisałam, także kredą:

TECHNOLOGIA TO FORMAMuza elektryczna 025
SZTUKA TO TREŚĆ
FORMA JEST TREŚCIĄ

8 BIT
Instytut Historii Sztuki
5/11/09
godz. 19.

Na tym skończyły się moje działania. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że akcja okaże się wystarczająco wyrazistym akordem w studenckiej dyskusji nad wyzwaniem, jakie stawia przed humanistami nieustanny rozwój technologii, co nieuchronnie zmienia nasze życie i codzienność. Możemy spokojnie stwierdzić, że dzięki wielopokoleniowym staraniom naukowców udało nam się wygenerować drugą rzeczywistość – elektroniczną.  Rządzi się ona innymi zasadami niż świat fizyczny, ale tak samo jak w namacalnej codzienności, tak i tu potrzebna jest nam sztuka i jej zbawienne działanie na naszą duchowość. Jednak sztuka w przestrzeni elektronicznej to nie tylko bierne odtwarzanie zjawisk, z jakimi możemy spotkać się w tzw. „real life”. Według Ryszarda Kluszczyńskiego można wyróżnić co najmniej 8 cech sztuki multimedialnej, a są to:

– procesualność (w miejsce przedmiotowości),zwiedzanie w sl_024

– komunikacyjność (zamiast przedstawienia, reprezentacji)

– interakcja (zamiast kontemplacji)

– nielinearność

– hipertekstualność (zamiast tekstualności)

– nawigacja (przeciwstawiona lekturze)

– telematyczność (wraz z nieodłącznym taktylizmem)

– immersyjność (zaangażowanie cielesno-zmysłowe w przestrzeń elektroniczną)

Interpretacja i praca z tak pojętym dziełem sztuki jest nowym wyzwaniem dla historyków sztuki oraz innego rodzaju humanistów. Pomijając artystyczne strony www czy blogi, w samym Second Life mają miejsce nieustannie wystawy artystów, wykorzystujących wymienione powyżej cechy nowej sztuki elektronicznej. Należy je uznać za niesłychany i wręcz onieśmielejący wybuch wyobraźni, nieskrępowanej ograniczeniami przestrzennymi. Także Polacy mogą pochwalić się swoją artystyczną reprezentacją w Second Life. Pytanie tylko,Muza elektryczna 032 czy polskie środowisko artystyczne w świecie fizycznym o tym wie.

Jednym z celów projektu „Electronica magistra nosta” jest uświadomienie polskiej publiczności, że w sztuce nie wszystko już było. Można powiedzieć, że właściwie dopiero się zaczyna. I właśnie dlatego muza elektroniczna, choć było jej zimno, musiała wyjść na ulicę. Kto wie… może jeszcze gdzieś się pojawi?

Na zakończenie tego długiego wywodu znów odwołam się do Kluszczyńskiego:

„Świat wymyka się poznaniu. Stare pojęcia znienacka ujawniają swoją bezużyteczność. Niezależnie od tego czy prowadzimy życie osiadłe, czy też zwyczajem nomadów przemierzamy rozległe przestworza galaktyki, podlegamy translokacji z rzeczywistości dnia wczorajszego. Okazało się bowiem (…) że nie ruszając się z miejsca także możemy doznać uczucia wyobcowania, możemy ulec nagłemu i nieoczekiwanemu przemieszczeniu. Dzieje się tak wówczas, kiedy to sam świat przeobraża się i oddala zniechęcony naszym przywiązaniem do tradycyjnych form i wartości, odbiega zniecierpliwiony naszym lenistwem, stagnacją i niedostatkiem wyobraźni, naszym brakiem zainteresowania dla jego nowych fascynacji”

R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediówMuza elektryczna 029

Serdeczne podziękowania Szymonowi Maliborskiemu za pomoc w dokumentacji performance – gotowość do działań, zdjęcia oraz trochę zbyt… wirujące filmiki, które nie zostaną upublicznione:D

Read Full Post »