Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Second Life’

Electronica magistra nostra zaprasza na wykład  dr hab. Michała Ostrowickiego pt. „Od pędzla i marmuru do kamery i procesora – sztuka elektroniczna”.

Rozpiętość zagadnień, które zostaną poruszone w jego trakcie sytuuje się między teorią sztuki, historią sztuki nowych mediów a alternatywnym funkcjonowaniem człowieka w rzeczywistości elektronicznej. Spotkanie odbędzie się 10 marca w IHS UJ przy ul. Grodzkiej 53, w sali nr 40, o godzinie 19.30. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. Spotkanie poprowadzi Jakub Lackorzyński.  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dr hab. Michał Ostrowicki jest pracownikiem w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje także z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. W zakres swoich zainteresowań włącza sztukę współczesną, zwłaszcza sztukę elektroniczną, cyberkulturę, środowisko elektroniczne i zachodzące w nim zjawiska oraz role estetyki w rozumieniu teorii sztuki. Jest niezwykle aktywnym działaczem w polskiej społeczności Second Life, współtwórcą pierwszej w Polsce uczelni w Second Life – Academii Electronica, w której wykłada od 3 lat jako Sidey Myoo.

Zachęcamy do zwiedzenia strony Academii oraz Sida:

http://www.ostrowicki.art.pl/

http://www.academia-electronica.net/

(tekst: Kuba Lackorzyński)

Reklamy

Read Full Post »

Muza elektryczna 008Tak to czasami bywa, że z góry ustalony plan sypie się u dołu, podkopany niespodziewanym pomysłem… A wiadomo, że pomysły należy łapać w lot, inaczej uciekną i ulecą w siną dal. Tak było i tym razem, kiedy to zwykła kampania reklamowa projektu z nagła przemieniła się akcję performerską z muzą w tle. Cóż można dodać? PR to sztuka.

29 października w godzinach popołudniowych, przy wejściu głównym do Akademii Góniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się performace „Muza elektroniczna”, który był nieoficjalną inauguracją projektu „Electronica magistra nostra”. Głównym celem akcji było rozwieszenie plakatu reklamującego projekt „Electronica magistra nostra” na jednym z cokołów będących podstawą dla realistycznych pomników Jana Raszki przy wejściu. Ponieważ w normalnych warunkach nie jest to możliwe, konieczne było podniesienie tego działania do rangi sztuki.

W tym celu ubrałam się w togę i oplątałam kablami, przybierając postać muzy elektronicznej – połączenia personifikacji natchnienia z cyborgiem, której ciało jest nierozerwalnie związanie z licznymi przewodami elektrycznymi, umożliwiającymi nam codzienny kontakt z wszelkiego rodzaju urządzeniami elektronicznymi, a przez to kontakt z rzeczywistością elektroniczną. Rzeczywistość elektroniczna jest bytem alternatywnym, w którym każdy z nas partycypuje, czy tego chce czy nie.
Jej istnienie należy uznać za fakt dokonany i zacząć ją rozpartywać także pod kątem sztuki.

Przed rozpoczęciem wszelkich działań napisałam kredą na cokole „TO JEST SZTUKA!” dzięki czemu wydarzenie stało się pracą artystyczną, a ja zdobyłam przestrzeń niezbędnej swobody. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nikt ze studentów ani pracwoników AGH nie zakłócił moich działań.

Następnie powiesiłam na cokole plakat reklamujący projekt. Obok niego napisałam, także kredą:

TECHNOLOGIA TO FORMAMuza elektryczna 025
SZTUKA TO TREŚĆ
FORMA JEST TREŚCIĄ

8 BIT
Instytut Historii Sztuki
5/11/09
godz. 19.

Na tym skończyły się moje działania. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że akcja okaże się wystarczająco wyrazistym akordem w studenckiej dyskusji nad wyzwaniem, jakie stawia przed humanistami nieustanny rozwój technologii, co nieuchronnie zmienia nasze życie i codzienność. Możemy spokojnie stwierdzić, że dzięki wielopokoleniowym staraniom naukowców udało nam się wygenerować drugą rzeczywistość – elektroniczną.  Rządzi się ona innymi zasadami niż świat fizyczny, ale tak samo jak w namacalnej codzienności, tak i tu potrzebna jest nam sztuka i jej zbawienne działanie na naszą duchowość. Jednak sztuka w przestrzeni elektronicznej to nie tylko bierne odtwarzanie zjawisk, z jakimi możemy spotkać się w tzw. „real life”. Według Ryszarda Kluszczyńskiego można wyróżnić co najmniej 8 cech sztuki multimedialnej, a są to:

– procesualność (w miejsce przedmiotowości),zwiedzanie w sl_024

– komunikacyjność (zamiast przedstawienia, reprezentacji)

– interakcja (zamiast kontemplacji)

– nielinearność

– hipertekstualność (zamiast tekstualności)

– nawigacja (przeciwstawiona lekturze)

– telematyczność (wraz z nieodłącznym taktylizmem)

– immersyjność (zaangażowanie cielesno-zmysłowe w przestrzeń elektroniczną)

Interpretacja i praca z tak pojętym dziełem sztuki jest nowym wyzwaniem dla historyków sztuki oraz innego rodzaju humanistów. Pomijając artystyczne strony www czy blogi, w samym Second Life mają miejsce nieustannie wystawy artystów, wykorzystujących wymienione powyżej cechy nowej sztuki elektronicznej. Należy je uznać za niesłychany i wręcz onieśmielejący wybuch wyobraźni, nieskrępowanej ograniczeniami przestrzennymi. Także Polacy mogą pochwalić się swoją artystyczną reprezentacją w Second Life. Pytanie tylko,Muza elektryczna 032 czy polskie środowisko artystyczne w świecie fizycznym o tym wie.

Jednym z celów projektu „Electronica magistra nosta” jest uświadomienie polskiej publiczności, że w sztuce nie wszystko już było. Można powiedzieć, że właściwie dopiero się zaczyna. I właśnie dlatego muza elektroniczna, choć było jej zimno, musiała wyjść na ulicę. Kto wie… może jeszcze gdzieś się pojawi?

Na zakończenie tego długiego wywodu znów odwołam się do Kluszczyńskiego:

„Świat wymyka się poznaniu. Stare pojęcia znienacka ujawniają swoją bezużyteczność. Niezależnie od tego czy prowadzimy życie osiadłe, czy też zwyczajem nomadów przemierzamy rozległe przestworza galaktyki, podlegamy translokacji z rzeczywistości dnia wczorajszego. Okazało się bowiem (…) że nie ruszając się z miejsca także możemy doznać uczucia wyobcowania, możemy ulec nagłemu i nieoczekiwanemu przemieszczeniu. Dzieje się tak wówczas, kiedy to sam świat przeobraża się i oddala zniechęcony naszym przywiązaniem do tradycyjnych form i wartości, odbiega zniecierpliwiony naszym lenistwem, stagnacją i niedostatkiem wyobraźni, naszym brakiem zainteresowania dla jego nowych fascynacji”

R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediówMuza elektryczna 029

Serdeczne podziękowania Szymonowi Maliborskiemu za pomoc w dokumentacji performance – gotowość do działań, zdjęcia oraz trochę zbyt… wirujące filmiki, które nie zostaną upublicznione:D

Read Full Post »